Master Data Management

 

 

 

Gegevens up-to-date houden is een zeer uitdagende taak, zeker omdat de productgegevens van bedrijven vaak verspreid zijn over verschillende systemen en afdelingen.

 

 

Comarch Master Data Management biedt een database aan waarmee u als gebruiker het proces van datauitwisseling en -onderhoud kan beheren. De oplossing maakt een einde aan de chaotische communicatie via e-mail of op papier en de bijhorende dubbele gegevensinvoer. Door gebruik te maken van elektronische formulieren en geïntegreerde workflowprocessen met Master Data systemen zorgt u dat uw MDM-medewerkers de gegevensinvoer niet moeten herhalen, en kan u de informatie aan het begin van het proces valideren, zodat u de MDM-processen op verschillende systemen kan integreren.

Voordelen

 

  • Uitgebreid beheer van productgegevens op B2B- en B2C-kanalen
  • Snellere productlancering
  • Minder problemen met een voorraadtekort
  • Volledige en accurate informatie over de voorraad,  met verhoogde klantentevredenheid tot gevolg
  • Minder retour-zendingen
  • Controle van de juistheid en volledigheid van de gegevens met systeemvalidaties
  • Harmonisering van MDM-processen dankzij duidelijk omschreven regels
  • Efficiënt databeheer via een centraal elektronisch archief dat het zoeken vergemakkelijkt
  • Snellere introductie van aanpassingen in de databases door automatisering van het goedkeuringsproces

benefits

Functionaliteiten

DATAMANAGEMENT

Beheer van een centrale productcatalogus, die beschikbaar is voor alle gebruikers. Snelle toegang tot hoogwaardige data dankzij de veilige en snelle dataoverdracht en -integratie met Comarch EDI.

PARAMETERS

Selectie van parameters aangepast aan de eisen van uw klanten. Lijst met meer dan 100 parameters conform de markt- en regelgevingsnormen (bijv. Reg. 1169/2011). Diversificatie van parameters in enerzijds algemene parameters die beschikbaar zijn voor alle gebruikers (bv. ingrediënten), en anderzijds specifieke parameters die enkel zichtbaar zijn voor geselecteerde klanten (bv. prijzen).

PRODUCT ZOEKEN/ABONNEMENTEN

Zoeken naar producten in de lijst voor alle gebruikers (alleen voor algemene parameters). Het abonnementensysteem geeft een automatische waarschuwing wanneer nieuwe producten of nieuwe versies van het geselecteerde product, de gekozen categorie of de leverancier beschikbaar zijn.

DATAINVOER

Er zijn verschillende methoden voor datainvoer (bv. webformulier, uploaden of een EDI-bestand) op maat van de mogelijkheden en de voorkeuren van uw bedrijf. Mogelijkheid om reeds ingevoerde parameters voor gelijkaardige producten te gebruiken, en multimedia (bv. afbeeldingen) toe te voegen.

VERSIEBEHEER

U kan verschillende versies van het product maken voor een geselecteerde periode. Hiermee kan u geplande wijzigingen introduceren en de geschiedenis van de versies bekijken.

DATAVERRIJKING

U vult de interne gegevens aan om het gebruik ervan in de interne systemen te optimaliseren (bv. interne productcodes).

AUTHENTICATIE/WORKFLOW

Gegevensvalidatie door de kopers conform de individueel overeengekomen workflow. De mogelijkheid om bepaalde parameters toe te kennen aan individuele afdelingen (bv. inkoop, logistiek of boekhouding).

COMMUNICATIE MET UW PARTNER

Snelle en gemakkelijke communicatie met uw zakenpartners voor de controle van een parameter of van de onverenigbaarheid ervan met de overeenkomst.

GDSN Database

 

Comarch Master Data Management is een GDSN gecertificeerde database (Global Data Synchronization Network) waarmee u als gebruiker stamgegevens veilig kunt synchroniseren op basis van GS1-normen, met uw partners wereldwijd. GDSN ondersteunt het accuraat en real-time uitwisselen van data en trade item updates bij uw geregistreerde handelspartners.

Dat betekent dat u erop kunt vertrouwen dat uw database wordt geüpdatet telkens wanneer een van uw leveranciers of detailhandelaars hun database bijwerkt. Iedereen heeft toegang tot dezelfde gegevens die voortdurend bijgewerkt worden. Deze automatische en efficiënte uitwisseling helpt tegemoet te komen aan de steeds grotere honger naar data van de consumenten van vandaag.

GDSN Database

Product Information Management

 

Dankzij deze oplossing kunt u als producent of distributeur uw producten registreren en honderden eigenschappen toekennen en updaten. Daarnaast kunt u deze onderverdelen in verschillende categorieën, door middel van rechtstreekse integratie met de interne IT-systemen, file-upload of webapplicaties. De selectie van parameters is aangepast aan de eisen van uw klanten. De oplossing biedt ook de mogelijkheid om parameters onder te verdelen in enerzijds algemene parameters die beschikbaar zijn voor alle gebruikers (bv. ingrediënten), en anderzijds specifieke parameters die enkel zichtbaar zijn voor geselecteerde klanten (bv. prijzen). Dankzij de oplossing kan u bestaande eigenschappen van soortgelijke producten gebruiken, en multimedia (bv. afbeeldingen) toevoegen. Dankzij de validatieregels kan u de actuele en gecontroleerde productinformatie snel raadplegen.

Product Information Management

Vendor Data Management

 

Met Comarch Master Data Management houdt u de gegevens van uw leveranciers up-to-date. Een correcte data-invoer is cruciaal voor een efficiënte samenwerking, en dat begint al bij het on-boardingproces. Wanneer u gegevens wil bijwerken, of masterdata van leveranciers wil toevoegen, stuurt u eenvoudigweg een melding naar uw leveranciers. De automatische herinneringen roepen uw leverancier op om de gegevens steeds binnen een bepaalde periode in te vullen. Bijgewerkte of bevestigde masterdata worden automatisch toegevoegd aan het systeem.   

Vendor Data Management

Gegevensuitwisseling

 

Er zijn verschillende methoden voor datainvoer (bv. webformulier, uploaden of een EDI-bericht) op maat van de mogelijkheden en de voorkeuren van uw bedrijf. Gegevens kunnen zowel via het GDSN-netwerk als via andere gecertificeerde databases wereldwijd op een gestandaardiseerde manier uitgewisseld worden. Als beide partijen akkoord zijn, kunnen de gegevens ook rechtstreeks worden uitgewisseld. Comarch biedt gecodeerde dataoverdracht aan die verschillende communicatieprotocollen ondersteunt (bv.: SFTP, AS2, FTP/VPN en WebService).

Wij kunnen uw bedrijfsdocumenten omzetten naar formats die geschikt zijn voor uw partners, en vice versa (bv. XML, EDIFACT).

U heeft als gebruiker toegang tot de applicatie zodat u snel de huidige status van de verwerkte documenten kan raadplegen. Zo kan u snel reageren bij onjuiste of verloren documenten.

Lees meer

Gegevensuitwisseling

Dataverrijking

 

Met Comarch Master Data Management kan u data verrijken en verfijnen - een mooie toegevoegde waarde voor elke moderne onderneming. De gegevens die uw leverancier u bezorgt, bevatten niet altijd alle noodzakelijke informatie voor uw interne systemen (zoals bijvoorbeeld interne productcodes). De relevante afdelingen krijgen een automatische herinnering toegestuurd om de gegevens in te vullen alvorens ze in de interne systemen te integreren.

Dataverrijking

Goedkeuringsworkflows

 

Elke organisatie heeft een ander datavalidatieproces. Daarom bieden wij een flexibele workflow-engine aan waarbij u elke leverancier individueel kan definiëren en de productgegevens kan goedkeuren. Dat kan parallel worden uitgevoerd binnen verschillende afdelingen en in de juiste volgorde, zoals gedefinieerd door een reeks specifieke kenmerken.

Goedkeuringsworkflows

Managed Services

On-Boarding

Comarch biedt reeds vele jaren on-boardingdiensten (ook on site) voor de elektronische communicatie tussen klanten en hun internationale partners.

Service Desk

Bij Comarch Service Desk handhaven we de hoogste kwaliteitsnormen, zodat we onze klanten uitgebreide en betrouwbare ondersteuning kunnen bieden.

Projectmanagement

Een gespecialiseerd team van Comarch-experts is verantwoordelijk voor het aanpassen en personaliseren van de software. Comarch wil zo goed mogelijk voldoen aan uw eisen en behoeften, door het project tijdig te implementeren en contact te houden met alle betrokkenen van het project.

Paper Documents Management

Comarch biedt samen met zijn vertrouwde partners uitgebreide diensten aan voor het verwerken van papieren documenten, zoals de scanvoorbereiding, het scannen, indexeren en archiveren van originelen en de logistiek.

Contact Center

De Comarch-oplossing ondersteunt het beheer van klantrelaties en de communicatie binnen de organisatie.

Integratie

Deze integratie wordt gebouwd op een gevestigde verbinding (bijvoorbeeld Comarch ERP of SAP) en gedefinieerde integratiemechanismen. Comarch ondersteunt de integratie van verschillende systemen binnen een bedrijf (bv. ERP, WMS, TMS, CRM, EDI en ECM).

Klanten

Wenst u meer informatie? Heeft u raad nodig bij het kiezen van een product?

Omschrijf uw behoeften en we bieden u een oplossing op maat.