FSM Roll-out Manager, voor investeringen even efficiënt als het netwerk

Nooit eerder was de technologische evolutie in de telecomwereld zo snel en overweldigend als de laatste 10 jaar. Telecomproviders moeten hun netwerk constant uitbreiden en upgraden, en er zijn altijd weer nieuwe diensten en technologieën te verkennen. 

In de Benelux bestaan er veel verschillende netwerken en technologieën naast elkaar. Door vroege investeringen in zowel vaste als mobiele netwerken enerzijds, en door het integreren van telecomoplossingen in industriële processen anderzijds. 

Dit voegt een extra laag complexiteit toe, zeker bij de implementatie van nieuwe diensten. Legacy software voldoet vaak niet meer aan de huidige eisen, en is meestal niet in staat om netwerkuitbreidingen op een efficiënte manier te managen. 

Comarch, de IT provider voor telecombedrijven en marktleider in Europa, helpt zijn klanten hun investeringen efficiënt te beheren met FSM, het Field Management Services platform van Comarch. 

Zo helpt Comarch belangrijke Europese Telecom spelers, -zoals Future Connections, Telefónica, Deutsche Telekom, Vodafone, KPN and Orange-, om snel nieuwe technologie uit te rollen. Comarch helpt hen het netwerk, de capaciteit en de service levels te bereiken, zoals hun klanten dit vandaag verwachten. 

FSM Rollout Manager, automatische project planning en werkroosters

Recente technologie, zoals 5G, vraagt een veel fijnmaziger netwerk dan vroeger. Dit dwingt telco operatoren tot gigantische investeringen en enorme roll-outs, met veel sites en een hoge complexiteit. Comarch FSM Rollout Manager helpt hen deze projecten efficiënt te coördineren. 

Dit doet het door de planning van alle deeltaken te automatiseren. Door alle departementen en onderaannemers optimaal te laten samenwerken. Van vergunningen, technische plannen en grondwerken, over indienststelling en documentatie, tot onderhoud en dagelijks beheer. Elk onderdeel heeft zijn plaats in het platform, helemaal in lijn met de eigen processen en werkwijze, hoe complex ook. 

FSM stelt automatisch de projectplanning op en creëert werkroosters voor de mensen op het terrein. Hierbij houdt het rekening met de optimale route tussen de verschillende locaties, met de nodige skills, met ziekte en verlof, en vele andere parameters. 

Via GSM of tablet ontvangt de technieker zijn planning, met alle taken en bijhorende informatie. De operator accepteert de taak en meldt deze af, laadt foto’s op of geeft extra commentaar. Last minute wijzigingen worden automatisch doorgevoerd, naar de mensen op het terrein, en in het real-time overzicht van de dispatcher. 

Door deze automatisering krijgt de dispatcher trouwens meer tijd om de technieker vanop afstand bij te staan, zoals via de chatfunctie in de app. Want hoe gelijkend de vele deelprojecten ook zijn, de situatie op het terrein is nooit helemaal standaard.

Gecentraliseerd projectmanagement

Bij de lancering van een nieuwe feature of technologie heeft een telecomoperator honderden deelprojecten tegelijk te beheren. Want een operator installeert niet één antenne, hij installeert er honderden op korte termijn. 

Portfolio Management automatiseert dit werk, via een template waarin je de verschillende sub-taken en hun onderlinge samenhang vastlegt. Het stelt een automatisch planning op voor de vele deelprojecten, en geeft deze een logische plek in de overkoepelende planning. Dit bespaart veel werk en levert vooral een veel realistischer resultaat op.

Valentin Mejias Ferri, FSM & OSS Pre-sales Consultant: Elke Portfolio Manager wordt ontwikkeld in nauwe samenwerking met de klant. We vertrekken vanuit zijn specifieke vragen, en werken samen als partners. De bedoeling is een oplossing te bouwen die onze klant echt vooruit helpt. Want operatoren staan voor zeer zware investeringen, en deze oplossing kan voor hen echt het verschil maken.

FSM voor alle stakeholders

Meestal wordt FSM eerst geïmplementeerd voor het Project Management, om het platform daarna al snel uit te breiden naar de andere departementen. De vele standaard functionaliteiten in FSM kunnen eenvoudig worden geconfigureerd volgens de specifieke noden van elk departement. Zo heeft iedereen real-time toegang tot correcte informatie. 

De Operationele en Maintenance departementen gebruiken FSM meestal als een krachtige tool voor het dagelijks beheer en onderhoud. De overkoepelende functies, zoals Finance en HR, gebruiken het dan weer graag voor de algemene opvolging van de investering, en voor de specifieke rapporten in het platform. 

Daarnaast koppelt FSM ook met Comarch BI en met de meeste OSS en ERP platformen. Ideaal voor wie graag zelf rapporten samenstelt, of de tool verder wil integreren in zijn bedrijfsapplicaties. 

Forecasting & What if: algoritmes voor een accurate planning

Bij de start van een grote roll-out is het niet evident om een accurate totaalplanning op te maken. Hierbij worden de kosten, timing, of het nodige aantal mensen vaak onderschat. 

In de ‘Forecasting & What if’ module maken algoritmes deze planning, op basis van een veel grotere set aan data en variabelen dan een mens ooit zou kunnen. Dit levert een veel objectievere en vooral correctere planning op. 

Hierdoor krijgen ook de andere departementen al vroeg de juiste informatie. Zo weet HR van bij het begin hoeveel mensen ze moet aanwerven of opleiden. Het aankoopdepartement weet exact hoeveel hardware er in elke fase van het project nodig is, en de backoffice kan de vergunningsaanvragen naar de gemeentes mooi groeperen. Want een goede voorbereiding is het halve werk. 

Efficiëntie als belangrijkste differentiator

Nieuwe technologieën volgen elkaar in een snel tempo op, en ook het verkeer op de huidige netwerken neemt exponentieel toe. Als provider moet je dus continu investeren, om het beste netwerk en de beste service te garanderen. 

Uiterste efficiëntie is in deze zeer competitieve markt dan ook een absolute must. De Rollout Manager stroomlijnt elk proces, helemaal volgens de eigen specifieke werking. 

Met zijn expertise wil Comarch zijn klanten efficiënter en competitiever maken. De vragen en feedback van de bestaande klanten, zowel marktleiders als uitdagers, helpen Comarch om zijn oplossingen en diensten steeds verder te verfijnen. 

Want in de strijd voor het beste netwerk telt elk detail, en dit wordt nog versterkt door de wet van de grote aantallen. 

In de strijd voor het beste netwerk, in de strijd voor het hart van de gebruiker, opnieuw, telt elk detail. 

Wenst u meer informatie? Heeft u raad nodig bij het kiezen van een product?

Omschrijf uw behoeften en we bieden u een oplossing op maat.                                                                  Vraag om demo