Comarch vermeld in 2022 Gartner® Magic Quadrant™ for Field Service Management

Comarch werd eervol vermeld in het 2022 Gartner® Quadrant for Field Service Management. Aan de hand van uitgebreide evaluatiecriteria geeft dit verslag een overzicht van providers uit verschillende technologische takken. 

Comarch werd opgenomen onder de ‘Honorable Mentions’ in de Gartner®-publicatie. Gartner® volgt meer dan 100 FSM-leveranciers. De posities van die leveranciers in het Magic Quadrant weerspiegelen in hoeverre ze kunnen voldoen aan de verwachtingen van klanten op vlak van AR-gestuurde begeleiding, machine-klantinteracties, AI-gedreven kwaliteitscontrole en customer selfservice. 

In de publicatie werd een marktbeschrijving opgenomen waarin wordt uiteengezet waarom FSM centraal moet staan. ‘FSM-suites ondersteunen field service providers (FSP's), waarvan de technici doorgaans naar de locatie van de klant reizen om installatie-, reparatie- en onderhoudsdiensten te verlenen voor apparatuur en systemen (zowel consumer, als commercieel en industrieel). FSP's kunnen deze activa ook beheren, onderhouden en opvolgen in het kader van een vooraf vastgesteld dienstverlenings- of onderhoudscontract.’

GARTNER® en MAGIC QUADRANT zijn geregistreerde handelsmerken van Gartner®, Inc. en/of haar filialen, en worden hier met toestemming gebruikt. Alle rechten voorbehouden.

Gartner Disclaimer
Gartner® doet geen aanbevelingen over leveranciers, producten, of diensten die in haar onderzoekspublicaties worden afgebeeld en adviseert technologiegebruikers niet om alleen de leveranciers met de hoogste scores of een andere vermelding te kiezen. De onderzoekspublicaties van Gartner® weerspiegelen de mening van het onderzoeks- en adviesorgaan van Gartner®, en mogen niet worden opgevat als feitelijke verklaringen. Gartner® wijst alle expliciete of impliciete garanties met betrekking tot dit onderzoek af, met inbegrip van garanties van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel.

Please wait

Wenst u meer informatie? Heeft u raad nodig bij het kiezen van een product?

Omschrijf uw behoeften en we bieden u een oplossing op maat.

Contacteer ons