Comarch, een wereldwijde aanbieder van end-to-end BSS/OSS-oplossingen, is door Gartner genoemd als ‘challenger’ in zijn Magic Quadrant-rapport 2018 voor Operations Support Systems.

Het rapport beoordeelde de mogelijkheden van bedrijven die Operations Support Systems (OSS) aan aanbieders van communicatiediensten (CSP’s) leveren op basis van twee aspecten: het vermogen om te verwezenlijken en de volledigheid van de visie.

“Gezien de vele ontwrichtende trends denken wij dat het meest recente Magic Quadrant van Gartner op een belangrijk moment komt voor OSS-aanbieders”, zegt Małgorzata Siwiec, Marketing Director van Comarch. “Comarch wil vooroplopen bij deze verandering door innovatieve OSS-diensten aan te bieden die geschikt zijn voor de digitale telecomtransformatie, zoals netwerkvirtualisatie en Software Defined Networking. Met deze tools kunnen we CSP’s in staat stellen om de klantbetrokkenheid aanzienlijk te verhogen, bedrijfsprocessen te verbeteren en nieuwe bedrijfsmodellen te ontwikkelen.”

Een Magic Quadrant van Gartner is het resultaat van onderzoek in een bepaalde markt, waardoor de relatieve posities van de marktdeelnemers in een breed perspectief worden geplaatst. Door het gebruik van een grafische weergave en een uniforme verzameling beoordelingscriteria helpt een Magic Quadrant om snel vast te stellen hoe goed technologieaanbieders hun omschreven visie verwezenlijken en hoe goed ze presteren ten opzicht van Gartner’s marktperspectief. Het Magic Quadrant plaatst leveranciers in een bepaald kwadrant op basis van de volledigheid van hun visie en hun vermogen om die visie te verwezenlijken.

Het Gartner-rapport ‘Magic Quadrant for Operations Support Systems’ door Martina Kurth, Amresh Nandan en June Ainslie (22 februari 2018) is te raadplegen via https://www.gartner.com/en

Gartner betuigt geen steun aan leveranciers, producten of diensten die in zijn onderzoekspublicaties worden beschreven en raadt technologiegebruikers niet aan om alleen de leveranciers met de hoogste scores te selecteren. De onderzoekspublicaties van Gartner bevatten de meningen van Gartner’s onderzoeksorganisatie en moeten niet

als constateringen van feiten worden opgevat. Gartner verwerpt alle uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties met betrekking tot dit onderzoek, met inbegrip van garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel.

Please wait

Wenst u meer informatie? Heeft u raad nodig bij het kiezen van een product?

Omschrijf uw behoeften en we bieden u een oplossing op maat.

Contacteer ons