Telemonitoring: de volgende stap voor het opvolgen van chronische zieken

De gezondheidszorg is voortdurend in ontwikkeling, met name voor patiënten met chronische ziektes. Chronische aandoeningen, zoals hartfalen, leggen een zware last op zorgsystemen. Alleen al in Europa lijden ongeveer 15 miljoen mensen aan hartfalen. Dit cijfer zal nog stijgen door de vergrijzing en de toenemende prevalentie van risicofactoren, zoals hypertensie, diabetes en obesitas. Het beheren van chronische ziektes, zoals hartfalen, vraagt innovatieve oplossingen om de zorgresultaten te verbeteren en de druk op de gezondheidszorg te verlichten.

Innovatieve zorg op afstand voor patiënten met hartfalen: partnerschap tussen A.S.Z. en Comarch

A.S.Z., een innovatief openbaar ziekenhuis in Vlaanderen biedt een breed scala aan medische diensten, waaronder algemene medische zorg, spoedeisende hulp, chirurgie, radiologie, kindergeneeskunde, cardiologie en oncologie. De campus in Aalst staat bekend om zijn hoge specialisatieniveau en geavanceerde medische innovatie.

In 2021 zette het A.S.Z. Aalst een grote stap voorwaarts in cardiologie door een gespecialiseerde kliniek voor hartfalen te openen. Dit initiatief werd geleid door Dr. Elke De Vuyst, een klinisch cardioloog gespecialiseerd in hartfalen, en Lily Smet, een gespecialiseerd verpleegkundige met uitgebreide ervaring in cardiologie. Hun inspanningen, in nauwe samenwerking met de afdeling hartrevalidatie, legden de basis voor uitgebreide zorg rond hartfalen. 

Een pionier in cardiologische opvolging op afstand

Eind 2022 lanceerde de hartfalenkliniek van A.S.Z. een nieuw telemonitoring-initiatief, in samenwerking met Comarch, om de zorg voor patiënten met chronisch hartfalen te verbeteren. De samenwerking tussen ASZ Aalst en Comarch kwam tot stand na een eerder partnerschap met Proximus, waarbij A.S.Z. kennismaakte met Comarch. Dr. De Vuyst van A.S.Z. benadrukt het belang van dit initiatief: 

“Dankzij telemonitoring kunnen we de toestand van onze patiënten beter opvolgen en indien nodig veel vroeger ingrijpen, wat cruciaal is bij de behandeling van chronisch hartfalen.”

Lancering van het programma voor medische zorg op afstand

In het voorjaar van 2023 lanceerde A.S.Z. een pilootproject voor hybride zorg bij patiënten met chronisch hartfalen. In dit zorgpad  werden patiënten voor een periode van 6 maanden vanop afstand gevolgd door de hartfalenverpleegkundigen, met als doel om de therapietrouw te verbeteren, just-in-time interventies te faciliteren en complicaties te vermijden. 

Patiënten empoweren via technologie

De implementatie van Comarch e-Care, een werkstation voor zorgverleners, en HomeHealth, een applicatie voor patiënten, was essentieel binnen dit initiatief. Dankzij HomeHealth konden patiënten een actieve rol opnemen in hun zorgproces, vergrootte hun bewustzijn en verminderde het risico op complicaties. Met e-Care konden de hartfalenverpleegkundigen vanop afstand een oogje in het zeil houden. 

Een toekomstgerichte aanpak

De samenwerking tussen A.S.Z.en Comarch illustreert hoe digitale technologie en zorg elkaar kunnen ondersteunen. Door telemonitoring te omarmen, schept A.S.Z. een precedent voor toekomst- en patiëntgerichte zorg die zich aanpast aan de evoluerende behoeften van het zorglandschap.

Bekijk het volledige verhaal

Bekijk onze video over de samenwerking tussen A.S.Z. en Comarch. Krijg meer informatie over dit innovatieve project en de impact ervan op de patiëntenzorg. Ontdek hoe telemonitoring het leven van hartfalenpatiënten herdefinieert en nieuwe normen stelt voor medische zorg.

Kijk nu