Comarch Benelux werkt mee aan het klinisch onderzoek naar hybride zorg voor diabetici

Begin januari 2023 stapte Comarch in de klinische test 'hybride zorgpad diabetes type 2'. Het onderzoek werd opgestart door de Belgische thuiszorgorganisatie i-mens en gebruikt telemonitoring bij diabetespatiënten om hen advies en waar nodig educatie te geven. Met de HomeHealth 2.0-app van Comarch en het bijhorende e-Careplatform 2.0 kunnen i-mens en alarmcentrale Z-plus sneller ingrijpen in het zorgpad van patiënten met diabetes type 2.

Hybride zorgpad diabetes type 2

Diabetes staat bekend als de welvaartsziekte van de 21e eeuw en wordt vaak aangeduid als de eerste niet-besmettelijke epidemie in de wereld. Diabetes type 2 is één van de snelst ontwikkelende ziektes die adequate en continue controle vereist. 

'In het reguliere zorgtraject diabetes komen we vaak te laat omdat er met vaste afspraakmomenten gewerkt wordt. We kunnen onmogelijk verwachten van personen met diabetes dat ze 3 maanden na de feiten nog weten wat precies leidde tot een te hoge of te lage suiker. Via deze klinische studie willen we korter op de bal spelen en just-in-time interventie verlenen,' vertelt Lieselotte Sandra, hoofdonderzoekster van de klinische test en diabetesdeskundige bij i-mens.

50 van de 100 deelnemers aan het klinisch onderzoek ontvangen meettoestellen om zelf een reeks parameters zoals de bloedsuikerspiegel en bloeddruk te bestuderen. Die toestellen zijn verbonden met de HomeHealth 2.0-app van Comarch. Deze app gidst de patiënten doorheen het meetproces. Zo krijgen ze ook inzicht in eerdere resultaten. Verpleegkundigen van de Z-plus-alarmcentrale gebruiken het e-Careplatform voor telemonitoring van Comarch om die patiënten vanop afstand op te volgen. Dankzij die telemonitoring de klok rond kunnen ze onmiddellijk ingrijpen en een volledig overzicht van het patiëntenprofiel bekijken. 

'Dit hybride zorgpad voor diabetes is het perfecte voorbeeld van hoe onze oplossing HomeHealth 2.0 patiënten kan helpen om van dag tot dag met hun chronische aandoening om te gaan. Dit gebruiksscenario is slechts het begin en we kijken er naar uit om het in de nabije toekomst uit te breiden naar andere ziektebeelden (bv. hartfalen, COPD, oncologie),' dixit Bob Verbruggen, business development manager e-health bij Comarch.

Bij afwijkende waarden nemen de verpleegkundigen van Z-plus contact op met de patiënt, zijn/haar familie, een diabeteseducator of een ambulance in geval van nood. De verpleegkundige van Z-plus geeft een eerste advies bij afwijkende waarden. Nadien kan de diabeteseducator een telefoon- of videogesprek inplannen of ter plaatse een educatieve sessie regelen. 

Dorien Vandormael, manager strategische innovatie bij i-mens: 'Het nieuwe zorgpad is een perfect voorbeeld van hybride zorg: de zorg aan huis wordt niet vervangen, maar juist uitgebreid met zorg op afstand. Zo gaat de educator langs op momenten die er echt toe doen. En door veel frequenter contact, via telefoon of beeldbellen, op momenten dat het misgaat begeleiden we op maat en stimuleren we een gezonde levensstijl. We zijn ervan overtuigd dat dit een positief effect zal creëren op de gezondheid van diabetespatiënten wat bijgevolg de maatschappelijke kost ook kan verkleinen.' 

Voordelen van zorg op afstand

Een hybride zorgpad heeft meerdere voordelen ten opzichte van een regulier zorgtraject. Patiënten hebben het gevoel dat ze meer controle hebben over hun ziekte. Ze kunnen hun eigen gezondheid beter opvolgen. HomeHealth 2.0 kan hen een meet- en medicatieherinnering sturen. Patiënten kunnen altijd en overal contact opnemen met het medisch personeel. Ook niet onbelangrijk: ze voelen zich ondersteund en veilig. Patiënten staan onder voortdurend toezicht van medisch personeel dat toegang heeft tot hun medisch dossier via het geïntegreerde e-Careplatform en kan tussenkomen wanneer nodig.

Bovendien hebben zorgverleners dankzij de patiëntopvolging vanop afstand sneller toegang tot accurate patiëntengegevens.  HomeHealth 2.0 verzamelt informatie via de bluetooth geconnecteerde medische toestellen zoals een ademhalingsmeter, ECG-eventrecorder, bloeddrukmeter en glucosemeter. De gegevens uit die metingen kunnen helpen om sneller tot een diagnose te komen en het behandelplan makkelijker af te stemmen op de behoeften van de patiënt. Zorg op afstand ontlast medisch personeel en maakt schaarse ziekenhuismiddelen vrij, wat leidt tot significante kostenbesparingen. Minder ziekenhuisopnames en minder fysieke afspraken zijn voor de hand liggende kostenbesparende factoren voor zorginstellingen. Als zorgverleners oplossingen met monitoring op afstand implementeren, kunnen ze rendement van die investering en betere behandelresultaten verwachten.