Wat Zijn Continue Transactiecontroles en Hoe Veranderen Ze Financiële Processen?

Stelt u zich een wereld voor waarin belastingnaleving feilloos verloopt, waarin fraude tot een minimum wordt beperkt en bedrijven transparant werken. Geen ruimte meer voor fouten, manipulatie of misinterpretatie. En dat alles dankzij continue transactiecontroles (CTC of Continuous Transaction Controls). CTC transformeert volledig de manier waarop we financiële transacties beheren.

Bereidt u zich voor om over te schakelen op e-facturatie om zo te voldoen aan de CTC-vereisten in het land waar u zaken doet?

Lees ons artikel en ontdek de zakelijke voordelen die er aan verbonden zijn.

Wat zijn CTC's?

Continue transactiecontroles (CTC's) houdt in dat transactiegegevens (bijv. factuurgegevens) verplicht worden bijgehouden en gecontroleerd door de belastingdiensten via elektronische facturatie of transactielijsten − in realtime of bijna realtime.

Met CTC's kunnen belastingautoriteiten gegevens over bedrijfsprocessen rechtstreeks uit het managementsysteem van een bedrijf halen. Zo kunnen ze bij controles op de naleving van de btw-wetgeving terugvallen op een uitgebreide overzicht.

Andere primaire doelstellingen van CTC-controles zijn:

  • Belastingontduiking bestrijden
  • Belastinginning verbeteren
  • Fraude verminderen

Continue transactiecontroles en btw-naleving

Met CTC's kan een belastingdienst nauwkeuriger en sneller dan ooit inzicht krijgen in belastbare transacties. De implementatie van dit soort model helpt bij het verkleinen van de btw-kloof tussen de verwachte btw en het daadwerkelijk geïnde bedrag.

Dankzij continue transactiecontroles kunnen belastingautoriteiten bedrijfsactiviteiten actief controleren, en zo een uitgebreid overzicht van lokale belastingverplichtingen garanderen. Het continue aspect van CTC's vermindert discrepanties tussen btw-aangiftes en btw-betalingen.

Landen met gecentraliseerde en gedecentraliseerde CTC-modellen

Continue transactiecontroles in gecentraliseerde modellen zijn al in verschillende landen verplicht. In Mexico en Chili moeten bedrijven bijvoorbeeld facturen laten goedkeuren via een platform van de belastingdienst, voordat ze naar de koper worden gestuurd. Landen als Guatemala en Panama hebben hun eigen versie van het CTC-clearancemodel aangenomen. Ook steeds meer Europese landen volgen het succes van CTC-oplossingen in Latijns-Amerika. Zo besloten Italië, Polen en Roemenië om ook met het clearancemodel te werken, waarbij belastingbetalers facturen verzenden en ontvangen via overheidsplatformen.

Frankrijk

Vanaf 1 juli 2024, zal Frankrijk e-facturatie en e-reporting verplichten voor alle B2C- en B2B-transacties (inclusief internationale transacties). Om elektronische facturen te creëren en uit te wisselen, zullen bedrijven gebruikmaken van een centraal e-facturatieplatform of van gekoppelde serviceproviders. De Franse situatie is interessant omdat deze vorm van factuuruitwisseling een gecentraliseerde CTC genoemd wordt, waarbij de belastingbetaler rechtstreeks verbinding maakt met het overheidsplatform (PPF). Als de uitwisseling van facturen plaatsvindt via een gecertificeerde provider (PDP), spreken we over een gedecentraliseerd CTC-model. De CTC-modellen in Spanje, België en Duitsland zullen er waarschijnlijk gelijkaardig uitzien.

Hongarije

In 2018 introduceerde Hongarije een CTC-model met realtime rapportage van facturen (RTIR). Hierbij moet elke belastingplichtige entiteit alle factuurgegevens rapporteren aan het online platform van de nationale belastingdienst.

In het RTIR-model is e-facturatie niet strikt gereguleerd. De leverancier moet echter onmiddellijk een deel van de factuur rapporteren aan de belastingdienst in een vooraf bepaald formaat, kort nadat ze de factuur hebben bezorgd aan de koper. De belastingdienst controleert elke transactie en accepteert of verwerpt deze.

Duitsland

In Duitsland is B2G-e-facturatie sinds 2020 op federaal niveau verplicht. Veel deelstaten hebben het al geïmplementeerd. Momenteel is B2B-e-facturatie nog optioneel, maar Duitsland is van plan om in 2025 een CTC-model in te voeren. In 2022 vroeg de Duitse regering toestemming aan de Europese Commissie om verplichte elektronische facturatie in te voeren om zo btw-fraude te bestrijden.

Peppol CTC-model

Peppol is een wereldwijd netwerk dat de elektronische uitwisseling van documenten vergemakkelijkt. Hoewel het in veel landen niet op grote schaal wordt gebruikt, hebben o.a. Zweden, Finland en Noorwegen besloten om Peppol als standaard in te voeren. Om e-facturen en andere documenten uit te wisselen, moeten belastingplichtigen gebruikmaken van een Peppol Service Provider of Peppol Access Point. Peppol wordt voortdurend verbeterd en wil uitgroeien tot de wereldwijde standaard voor B2B-transacties. In het four-corner model communiceren de verzender en ontvanger met hun dienstverleners, onafhankelijk van het toezicht van de belastingdienst.

In Peppol CTC's geven Peppol Access Points transactiegegevens in realtime door aan belastingdiensten via officiële platformen. Dit model zorgt voor bedrijfsautomatisering en biedt de belastingdienst meer controle over de economie.

Meerdere lokale leveranciers in plaats van één technologiepartner

De weg vinden in de complexe belastingwetten van verschillende rechtsgebieden kan een uitdaging zijn voor bedrijven. Daarom besluiten veel internationale bedrijven te werken met leveranciers die CTC-oplossingen bieden die kunnen beloven om lokale verplichtingen na te leven. Onthoud dat de belastingvereisten van land tot land verschillen. De beste oplossing is één betrouwbare leverancier voor alle landen waar u actief bent. De juiste partner voor fiscale technologie zorgt voor de nodige juridische controle om wereldwijd te voldoen aan alle btw- en CTC-verplichtingen.

CTC's en Comarch-software voor elektronische gegevensuitwisseling

De toegenomen zichtbaarheid van zakelijke transacties kan een uitdaging vormen voor multinationale ondernemingen die botsen op de verschillen tussen de verschillende rechtsgebieden waar CTC's worden toegepast. Voor volledige CTC-naleving focust u zich best op het implementeren van functionele systemen voor elektronische facturatie, realtime transactierapportage en datanauwkeurigheid. Comarch EDI is daarvoor de perfecte oplossing.

Ons robuuste systeem is een cloud-based B2B-platform waarmee u snel en veilig gegevens kan uitwisselen met internationale zakenpartners. Comarch EDI helpt bij het automatiseren en stroomlijnen van bedrijfsprocessen, vermindert manuele inspanningen en verbetert de efficiëntie en nauwkeurigheid in supply chain-beheer en de naleving van continue transactiecontrole. Contacteer vandaag nog onze experten en neem een voorsprong op de CTC-nalevingsverplichtingen.

Wenst u meer informatie? Heeft u raad nodig bij het kiezen van een product?

Omschrijf uw behoeften en we bieden u een oplossing op maat.