EDI-migratie

Een eenvoudige benadering van een complex project

Wanneer moet u aan EDI-migratie denken?

1. Bedrijven in concurrerende en veelzijdige sectoren zijn altijd op zoek naar manieren om hun kosten te verlagen en werkefficiëntie te verhogen. In sectoren zoals retail, FMCG, de auto-industrie, de farmaceutische sector en zelfs chemische bedrijven en machinebouw is de concurrentie opvallend groot. Als u beter wilt presteren dan uw concurrenten, moet u geavanceerde technologie omarmen, want sectordisruptie kan de meest rendabele weg naar groei zijn. Een verfijnde technologische oplossing, zoals Electronic Data Interchange (EDI), kan u helpen bij het overwinnen van grote uitdagingen – zoals die sterke concurrentie, procesconsolidatie en veranderende eisen van retailers en distributeurs. Retail-executie is de moeilijkste uitdaging voor de meeste bedrijven in consumentengoederen. Het is zelfs zo dat het gemiddelde FMCG-bedrijf meer dan 20% van de totale verkoopkansen misloopt én het grootste risico loopt dat producten uit de rekken worden gehaald als gevolg van problemen met retailexecutie.

2. EDI-oplossingen zijn goed gekend en gebruikt in de FMCG- en detailhandelsector, maar ook in de volledige productiesector, zoals de auto-industrie, de farmaceutische industrie en zelfs de chemische industrie en machinebouw. Het is geen kwestie van wel of niet EDI implementeren, het gaat eerder over hoe u dat op een slimme manier doet en de voordelen maximaliseert. De lijst met uitdagingen voor producenten van retailgoederen is lang – van korte houdbaarheidsdata tot complexe productie- en administratieprocessen. 

Daarom is het noodzakelijk om uw huidige IT-infrastructuur te moderniseren om er het maximale uit te halen. We doelen dan niet op een volledig nieuwe digitale revolutie, maar raden aan om in te zoomen op uw huidige EDI-architectuur. Is die modern en ondersteunt het uw dagelijkse activiteiten, zodat u zich kan focussen op het uitbouwen van uw strategie en bedrijfsgroei? Of is het tijd voor veranderingen? Een audit van uw EDI-landschap en de migratie van uw oplossing om uw activiteiten te automatiseren, is een investering die uw marges en kostenoptimalisatie zal versterken. 

3. Als u in de auto-, retail-, farma- of FMCG-sector werkt, is de kans groot dat uw bedrijf deel uitmaakt van een grotere groep of dat u dochterondernemingen hebt die hun eigen oplossingen gebruiken. Uiteraard kan u de verschillende technologieën samenvoegen om uw netwerk van teams op de korte termijn te laten samenwerken. Toch is het op de lange termijn slim om uw technologie-stack te harmoniseren zodat u minder kosten en meer transparantie krijgt. Het is noodzakelijk dat het EDI-migratieproject goed wordt uitgevoerd. De kosten van een mislukte implementatie kunnen namelijk oplopen tot miljoenen dollars. Migratieprojecten, ongeacht de IT-oplossing, moeten worden geleid door mensen met ervaring en een duidelijke visie op het toekomstige digitale landschap in uw organisatie. Unificatie van een interne geïsoleerde oplossing is slechts een van de vele redenen om uw EDI-architectuur te herbekijken en om te vormen tot een gecentraliseerde tool met informatie over uw verkopen, partnerrelaties en cashflow. Verspreide en niet-geïntegreerde oplossingen zijn vaak het gevolg van de grote omvang van bedrijven, meestal met een wereldwijd bereik. 

Het kan ook een gevolg zijn van fusies en overnames waarbij nieuwe EDI-oplossingen worden geïntroduceerd en er meer ERP's zijn om mee te integreren. In deze gevallen gaan digitaal mature organisaties de nieuw overgenomen bedrijven onboarden en passen ze hun communicatie aan de huidige standaarden aan. Bij het werken met verschillende oplossingen kan het assimilatieproces van nieuwe bedrijven echter jaren duren, zeker wanneer een duidelijke strategie ontbreekt. Het is ook niet eenvoudig om met een interne oplossing te werken. Bedrijven hebben gemerkt dat de oplossingen die ze jaren geleden hebben geïmplementeerd, vooral bij interne oplossingen, duur zijn om te onderhouden door de hosting. Het is ook niet de beste optie op vlak van personeelsverloop. Als mensen een organisatie verlaten, nemen ze vaak de kennis mee over de werking van interne systemen. Als uw bedrijf niet beschikt over solide documentatie, staat de continuïteit van de activiteiten op het spel. 

Gezien de technologische evolutie stappen mensen af van interne oplossingen en gaan ze op zoek naar innovaties in cloudsoftware waardoor communicatie met partners mogelijk is tegen aanzienlijk lagere kosten. Maar afhankelijk van uw externe provider, zijn slechte service of dure updates af en toe onvermijdelijk. 

EDI-uitdagingen

Voor hedendaagse productiebedrijven is EDI een integraal onderdeel van de dagelijkse activiteiten. De uitdagingen die gepaard gaan met EDI-migratieprojecten zijn niet alleen voelbaar voor IT-afdelingen, maar ook voor iedereen die binnen de supplychain werkt. In het post-Covidtijdperk van telewerk werden organisaties gedwongen om grotendeels manuele taken snel te migreren naar de virtuele wereld. Het digitaliseren van de supplychain is een essentieel element voor het behouden van de duurzaamheid van bedrijven in de retail, auto-industrie, FMCG- en productiesector, of voor elk bedrijf dat goederen produceert die vervolgens worden gedistribueerd naar winkelketens.

Storingen in transport en vrachtvervoer hebben de containerprijzen al aanzienlijk doen stijgen. De gemiddelde kosten van een container uit China zijn bijvoorbeeld vertienvoudigd sinds de pandemie. Door de hoge kosten zijn de containers altijd vol, wat de verzendtijd aanzienlijk verlengt. Een fout bij de lading is dan gewoon geen optie. De precisie waarmee de zending wordt geladen en waarmee de locatie wordt getraceerd is cruciaal. De stijging van de transportkosten gaat gepaard met een stijging van de grondstofprijzen als gevolg van tekorten.

Dit alles resulteert in knelpunten in de supplychain en slecht beheerde voorraden, waardoor veel contant geld moet worden bevroren. Dit heeft op zijn beurt een negatief effect op de algemene cashflow van de volledige organisatie. Om ernstige problemen te voorkomen, moet u uw strategie richten op het creëren van een betrouwbaar netwerk van leveranciers en een goed begrip ontwikkelen van de zakenpartners met wie u dagelijks samenwerkt. Onzekere tijden dwingen ons om onze bestaande oplossingen en zakelijke connecties te herevalueren. We moeten ons focussen op de connecties die uitstekende service, tijdige betalingen en foutloze communicatie en leveringen bieden. Dit is van vitaal belang, want als bloeiend FMCG-bedrijf wisselt u waarschijnlijk honderden of zelfs duizenden gegevensbestanden uit over verzendingen, bestellingen, producten en verkooprapporten.

Gezien het huidige klimaat, is de vraag hoe we optimaal kunnen werken. Hoe kunnen we bovendien lege rekken in magazijnen voorkomen of andersom: hoe kunnen we onnodige voorraadvorming vermijden? Hoe kunnen we een flexibel supplychain-ecosysteem creëren dat snel kan reageren op veranderingen of kan anticiperen op last-minute verstoringen bij het verzenden van goederen? Wat kan ons helpen om te controleren welke partner daadwerkelijk betrouwbare diensten levert, correcte facturen uitreikt of op tijd betaalt?

Het antwoord op al deze vragen is: een goed ontworpen EDI-systeem, als centrale kennisbank over wat er gebeurt in de supplychain. Moderne EDI-oplossingen gaan tegenwoordig verder dan het uitwisselen van orderstatussen tussen u en uw partners. Dankzij aanvullende modules die worden gevoed met EDI-data, kunnen we de voorraadniveaus controleren en leveringen voorspellen. Dit is mogelijk dankzij eVMI (Electronic Vendor Managed Inventory), dat, eenvoudig gezegd, de status van uw huidige voorraad deelt met uw leverancier van grondstoffen. Wanneer het niveau van de grondstoffen onder een bepaalde drempel komt, wordt de bestelling automatisch verzonden om voorraadtekorten te voorkomen.

Een eventueel extra hulpmiddel tijdens een EDI-migratieproject is EDI Tracking. Dit monitort de volledige EDI-communicatiestroom en stelt u in staat de realtime prestaties van uw EDI-oplossing te controleren. Met deze tools kan u aangepaste dashboards maken met de prestaties van uw zakenpartners. Dit is mogelijk dankzij rapportage met behulp van business intelligence-technieken. Bovendien helpt de traceermogelijkheid u om vergissingen op te sporen die leveringsfouten kunnen voorkomen. Vaak maken dit soort oplossingen gebruik van machine learning-elementen om specifieke patronen te detecteren en het aantal verwachte documenttypes dat van een partner moet worden ontvangen, te controleren. Als de software de benodigde documenten niet vindt, worden de relevante medewerkers gewaarschuwd voor de afwijking. Zo worden technische of operationele problemen aan de kant van de verzender zichtbaar, vaak nog voordat de verzender zich bewust is van het probleem. Deze meldingen bieden u een geweldige kans om disrupties in uw supplychain te voorkomen en uw relatie met uw leveranciers te verbeteren, omdat u hen vroegtijdig kan informeren over het probleem. Bovendien biedt het u meer betrouwbaarheid en toont het uw bedrijf als een organisatie waar anderen graag mee willen werken.

Hoe kiest u uw EDI-provider?

Wat is nu belangrijk wanneer u voor het eerst een EDI-provider kiest of migreert naar een andere provider? Sta ons toe ons eigen perspectief te delen, gebaseerd op 30 jaar ervaring in de EDI-markt.

Ongeacht wat veel bronnen beweren, moet u bij het kiezen van een EDI-oplossing nadenken over de structuur van uw organisatie en praten met de mensen die dagelijks met EDI werken. Zonder twijfel zal een meerderheid van hen problemen identificeren die in deze whitepaper zijn genoemd.

Wat de partner zelf betreft, is het belangrijk om te onderzoeken hoeveel jaar ervaring ze hebben in de EDI-markt. Het aantal migratieprojecten dat zij hebben voltooid, getuigt van hun marktrijpheid en, nog belangrijker, van hun vermogen om mogelijke scenario's tijdens de migratie te voorspellen. Een belangrijk voordeel van een provider zijn hun gekwalificeerde projectmanagers. Deze professionals moeten de methodologie en tools die ze gebruiken voor migratieprojecten kunnen tonen voordat ze met u een samenwerking aangaan. Een van de populairste samenwerkingstools op de markt is JIRA, een toegewijde online ruimte voor klant en leverancier, die ook fungeert als een kennisbank over lopende activiteiten en een direct kanaal voor de uitwisseling van informatie. Ongeacht de gebruikte methodologie moet elk project worden afgesloten met het testen van de geïmplementeerde oplossing. Daarin moeten verschillende soorten scenario’s worden getest om te controleren of de nieuwe set-up volledig aan uw verwachtingen en bedrijfsbehoeften voldoet. De test moet worden ontworpen door uw provider, in overleg met u. Het moet alle mogelijke problemen dekken die zich tijdens de werkdag kunnen voordoen. Daarom moet de softwareleverancier waarmee u in zee gaat tijdens de designanalysefase vertrouwd raken met uw bedrijfsprocessen en, afhankelijk van de ervaring van de leverancier, mogelijke opties voorstellen. 

Jarenlange ervaring en methodologie gaan hand in hand met geografie, d.w.z. uw partner moet niet alleen weten hoe EDI-migratieprojecten moeten worden uitgevoerd, maar dit ook kunnen toepassen op een specifiek land of deel van de wereld. Hoewel universalisme het belangrijkste uitgangspunt van EDI is, gelden in realiteit verschillende standaarden voor verschillende landen. X12 wordt veel gebruikt in de VS en EDIFACT in Europa. Wat doet u als u een bedrijf runt op internationale schaal en rechtstreeks gegevens wil uitwisselen met uw partners? Deze vraag moet uw EDI-serviceprovider kunnen beantwoorden. Ze moeten niet alleen weten hoe ze deze standaarden moeten vertalen, of m.a.w. specifieke maps moeten maken, maar ze moeten ook weten hoe ze voorbeeldbestanden moeten bouwen, op basis van EDI-berichten én op basis van bedrijfsspecificaties die door de klant worden aangeleverd. Zelfs als u geen EDI-expert bent, uw organisatie nog maar net zijn eerste stappen zet in deze materie, of als u een verouderde oplossing gebruikt en niet over volledige documentatie beschikt, moet uw leverancier de migratie probleemloos kunnen uitvoeren.

Vanwege de dynamische aard van de moderne retail-, auto-, FMCG- en farma-sector – met heel diverse eisen voor verschillende retailers en distributeurs – moet de nieuwe EDI-leverancier, naast ervaren, ook flexibel zijn. Ze moeten de evoluerende vereisten van het bedrijf opvolgen. Het is de moeite waard om vóór de implementatie met uw leverancier te bespreken wat de kosten zijn om de berichten en specificaties aan te passen. Naast die eventuele extra kosten voor aanpassingen, is de snelheid waarmee uw provider reageert op veranderingen ook cruciaal. Een beweeglijke markt, zoals die van bedrijven die consumentengoederen produceren, vereist snel reagerende partners. Bovendien is de mogelijkheid om specificaties te maken op basis van de documentatie van een vorige leverancier ook van groot belang bij dergelijke EDI-migratieprojecten. Een cruciale opmerking om mee te nemen is deze: uw EDI-provider is niet alleen een softwareleverancier, maar bovenal een bedrijfsadviseur die een oplossing op maat moet bieden – niet alleen voor een goede gegevensuitwisseling, maar ook voor de hierboven genoemde problemen.

Wanneer u een migratieproject uitvoert, moet u bepalen hoe ver de digitalisering gevorderd is: zowel binnen uw bedrijf als bij uw zakenpartners. Zo ontdekt u misschien dat bij het onboarden sommige partners niet meteen kunnen connecteren, of dat de overstap van uw huidige, verouderde interne EDI-oplossing niet eenvoudig is. Een tijdelijke oplossing in dit soort situaties kan een webportaal zijn, waarmee u EDI-berichten kan verzenden en ontvangen. Hun mechanisme werkt als een e-mailbox waarop u inlogt. U kan er een lijst met ontvangers aanmaken en specifieke sjablonen gebruiken die door uw EDI-provider zijn opgesteld. Zo’n EDI-webportaal kan vaak afgestemd worden op uw bedrijf, met de juiste merkkleuren en logo’s, en specifieke functionaliteiten die uw EDI-communicatie optimaliseren – zoals de mogelijkheid om de productcatalogus te uploaden vanuit uw ERP. Uw provider zal al uw partners analyseren en kan u zo adviseren over de beste oplossing voor uw bedrijf, of dat nu klassieke EDI of Web EDI is. Webportalen zijn een oplossing op maat, en tegelijkertijd een stap dichter bij klassieke EDI, waarbij geen portalen nodig zijn en het proces nog sneller verloopt.

Het onboardingproces, begeleid door uw EDI-provider, kan samen met de groeiende maturiteit een stimulans zijn voor die partners om hun processen ook verder te verbeteren. Wanneer partners nog steeds pdf’s of papier verwerken voor bepaalde delen van hun project wordt een OCR-oplossing aanbevolen. Dit is ook een stap richting de digitalisering van processen en is vaak nodig voor minder mature markten of partners. Bovendien werden de afgelopen jaren veel nieuwe regels voor e-facturatie geïntroduceerd (en worden er de komende jaren nog veel meer verwacht). Denk maar aan Polen, Frankrijk, Spanje en − buiten Europa − Singapore, Japan, Thailand en Australië. Hoewel het verschillende processen zijn, maakt het samensmelten van deze processen met EDI-oplossingen de supplychain-cirkel rond. U creëert zo een allesomvattende ‘one point solution’, waarbij een partner alle interne en externe processen kan beheren. De regelgeving voor e-facturatie mag dus niet worden vergeten bij migratieprojecten, aangezien dit vaak deel uitmaakt van het proces. 

Het volgende lijstje is essentieel om een projectactieplan op te stellen voor de lange termijn, waarin de bovengenoemde mijlpalen worden beschreven:

  • Planning van middelen voor het project – PMO, inclusief stuurgroep, risicomanagers, kwaliteitsmanagers en productmanagers
  • Opstellen van een solide implementatieplan, waarbij elk team en elke persoon verantwoordelijk is voor het rapporteren van zijn taken en een overzicht heeft van de voltooiing van het proces
  • Communicatie met alle partners over voltooide activiteiten, zoals mappings, analyses, onboarding en ontwikkeling
  • Paraatheid om potentiële problemen aan te pakken

Een provider die u kan helpen bij het bereiken van deze mijlpalen is cruciaal voor een succesvol migratieproject. 

De ervaring van Comarch met migratieprojecten – Uitdagingen en best practices

We zetten de redenen om uw EDI te migreren naar een nieuwe provider op een rijtje. Daarnaast geven we enkele tips waar bedrijven aan moeten denken als ze de overstap maken. Laten we eerst diep in enkele concrete voorbeelden duiken en in detail ingaan op enkele van de hierboven genoemde onderwerpen. Sommige projecten zijn kleiner dan andere, maar dat betekent niet dat ze minder uitdagingen met zich meebrengen. Kleinere bedrijven die weinig ervaring hebben met grootschalige markten vinden het vaak moeilijk om een migratie te plannen, vooral wanneer het bedrijf groeit en de processen overweldigender worden. De ongestructureerde processen in verschillende markten en de vele providers maken het moeilijk om de supplychain te optimaliseren. Voor La Doria bijvoorbeeld, een Europese leider in de FMCG-sector, was de migratie-uitdaging om een plan op te stellen en te bepalen welke markten als eerste benaderd moesten worden, om zo niet alleen hun processen te optimaliseren, maar ook hun concurrentievermogen te vergroten. 

Tijdens de eerste analyse richtte de klant zich op de belangrijkste uitdagingen, maar dankzij hun ervaren EDI-provider beseften ze dat een kleinere scope bij de start een motivatie kon zijn om alle regio's waar het merk actief is op te nemen. Zo groeide het project en werden mijlpalen gevormd. Deze mijlpalen omvatten een toegewijd team en regelmatige gesprekken over de beste manier om verschillende partners en markten te benaderen. We merkten op dat sommige markten specifieke standaarden vereisten, waardoor een bedrijf vaak verschillende EDI-providers heeft voor verschillende markten. Dit lijkt logisch, maar kan leiden tot te weinig harmonisatie tussen de verschillende vestigingen. Vaak is de Amerikaanse markt een grote uitdaging voor kleinere bedrijven, die weinig ervaring hebben met de verschillen in EDI. Maar een EDI-provider kan vertrouwen op zijn uitgebreide projectervaring om dit soort uitdagingen aan te gaan. Het PMO-team benoemt de verantwoordelijken om mijlpalen en tijdlijnen te bepalen per regio. Onze ervaring leert dat het vaak om de bereidheid van de partners draait. In het geval van La Doria konden we, nadat we de eerste markten voor migratie hadden gedefinieerd, makkelijk voorbereidingen treffen voor elke volgende vestiging en een gestructureerd actieplan opstellen. 

Een ander migratieproject had als hoofddoel de acquisitie van nieuwe vestigingen over de hele wereld. F.I.L.A. werd uitgedaagd door de mix en complexiteit van verschillende bedrijven in hun markten in Europa, de VS en zelfs Azië en zag het gebrek aan harmonisatie van zowel EDI- als ERP-systemen als een belemmering voor hun groei als internationaal leider in hun sector. Daarom besloten ze Comarch te kiezen voor zowel de migratie van oude EDI-processen, als de integratie van alle nieuwe partners en markten. Bij de start wisselde F.I.L.A. meer dan 200.000 documenten uit. Vandaag is dat gegroeid tot bijna 1 miljoen documenten en blijft het bedrijf groeien en nieuwe processen toevoegen. Maar wat zijn de belangrijkste, en vaak verborgen, projectuitdagingen? Zelfs als beide kanten van een project zich volledig inzetten, is het mogelijk dat niet alles volgens plan verloopt. Grote projecten in de FMCG-sector hebben bijvoorbeeld vaak problemen met het opschalen van het EDI-project. 

Het implementeren van een grote EDI-software, die geschikt is voor een aanzienlijk aantal partnerregels en berichten met unieke standaarden of privéformaten, kan veel tijd kosten als het niet goed wordt gepland. Vaak omvatten deze projecten verschillende standaarden (X12, EDIFACT), en worden verschillende softwareleveranciers opgenomen voor elke regio of partner. Andere keren ontbreekt het sommige partners aan documentatie of delen ze de gegevens niet op tijd. Dit is zowel een uitdaging voor de EDI-provider als voor het bedrijf zelf, omdat het het migratieproces vertraagt. De ervaring leert echter dat juist dan goede communicatie tussen teams niet alleen deze processen kan verbeteren, maar ook frustratie of gebrek aan activiteit kan voorkomen. Comarch weet ook uit ervaring dat de eerste stap een adequate en actieve stuurgroep is, die verantwoordelijk is voor het overzien van het werk van het hele project en voor het nemen van strategische beslissingen. De projectmanager, die bij alle procedures wordt betrokken, is de belangrijkste schakel om uw bedrijfsdoelen, analyses en procesverificaties te overzien. Maar wat belangrijk is om te onthouden, is dat een stuurgroep en een goede projectmanager u niet vrijwaren van eventuele problemen. Succesvolle projecten en teams wachten niet tot er problemen ontstaan om belangrijke meetings te houden en de voortgang van de migratie op te volgen. Door elke stap nauwkeurig te volgen, kan een bedrijf anticiperen op problemen en ze aanpakken voordat ze te groot worden. Hoe? Een eerste analyse van alle vestigingen en partners van de klant en van hun maturiteit kan een goed idee geven van de gereedheid van elke partij. B2B-netwerken worden elke dag complexer. Wanneer bedrijven verouderde oplossingen en slechte data met zich meebrengen, kan procesautomatisatie tijdens het project helpen om deze problemen het hoofd te bieden. 

Sommige klanten hebben uitgebreide EDI-ervaring wat de implementatiefase vereenvoudigt. Maar zelfs bij mature bedrijven hebben niet alle leveranciers dezelfde ervaring. Dit kan bij sommige filialen of partners weerstand tegen verandering oproepen. Een sterk en goed gedefinieerd onboardingproces is cruciaal als voorbereiding. In sommige gevallen kunnen retailers bijvoorbeeld agressief overkomen en hun leveranciers onder druk zetten om zich aan te passen aan bepaalde standaarden of processen. Of we nu werken met een leverancier of een retailer, dankzij onze expertise kunnen wij zowel de leverancier helpen zich aan te passen aan het voorgestelde proces, als de retailer helpen communiceren met de markt. Er zijn verschillende tools die het onboardingproces kunnen automatiseren … maar er is meer. Het zorgvuldig plannen van de volgorde en de manier van onboarden is net zo cruciaal. Soms beginnen bedrijven met de meest geavanceerde partners en zetten ze met hen een rechtstreekse EDI-koppeling op. Andere bedrijven beginnen liever met het in kaart brengen van de berichten die al geïmplementeerd zijn of de validaties en regels waar de EDI-partners al ervaring mee hebben. Een EDI-partner die al heeft samengewerkt met een meerderheid van de retailers waarmee FMCG-leveranciers werken, kan namelijk het migratieproces voldoende verbeteren en anticiperen op ontwikkelingen. Er is echter niet één juiste strategie. Welke strategie het beste past, hangt af van de projectdoelen en transparante communicatie tussen beide partijen. Het verzamelen van de meeste beschikbare gegevens vóór de onboarding, zoals e-mails en bedrijfsinformatie van elke partner, het communiceren van de volgende stappen met die partners en het verzamelen van alle benodigde documentatie is van fundamenteel belang voor een soepel onboardingproject. Als tijdens het onboarden duidelijk is wie waarvoor verantwoordelijk is, zal het proces versnellen en vlugger naar de volgende fase kunnen overgaan. 

Het project moet worden gepland op basis van welke processen en regio's meer tijd nodig hebben en waar de ervaring kan helpen om het project op snelheid te brengen.

Maar hiervoor zijn de volgende eerste stappen cruciaal:

  • Definiëren van de projectomvang en mijlpalen op basis van de behoeften en gereedheid van de partner
  • Definiëren van EDI-berichten en -formaten binnen de scope
  • Voorbereiden van het developmentteam
  • Plannen van mappings volgens projectmijlpalen
  • Voortdurende analyse en de start van development
  • Goed onderhouden communicatie tussen alle betrokken partijen

De implementatiefase is niet het enige cruciale onderdeel.

Na elke ontwikkeling en implementatie wordt er intensief getest, wat van vitaal belang is voor een succesvolle overgang naar de volgende mijlpaal. Zodra de verschillende projectfasen live gaan, stelt een ervaren team een taskforce samen om de ‘Hypercare’-periode te managen, waarin verhoogde ondersteuningsniveaus zorgen voor een naadloze introductie van het nieuwe systeem en proces. Ondersteuning en transparante communicatie tijdens elke fase en na afloop van de implementatie voor het hele project is de beste manier om potentiële problemen te voorkomen of erop te antiperen.

Les geleerd: Hoe voorkomt u dat u twee keer dezelfde fout maakt en waarom zou u kiezen voor Comarch?

We schetsten de complexiteit van EDI-migratieprojecten en de eventuele problemen. Daarnaast belichtten we de specifieke uitdagingen voor de FMCG- en retailsector. Met 30 jaar ervaring als softwareleverancier kan Comarch een breed productaanbod bieden voor verschillende markten en industrieën.

Wanneer we met partners samenwerken, zijn we bereid om samen uitdagingen aan te gaan en hebben we een speciale taskforce om te assisteren tijdens verschillende projectfasen en bij het bewaken van de processen achteraf. We merkten op dat de complexiteit van markten en de verschillen op vlak van EDI een hindernis kunnen zijn voor bedrijven. Maar dankzij onze ervaring met projecten op verschillende continenten, zowel met EDIFACT als X12, kunnen we een soepel onboardingproces voorbereiden, inclusief het testen van documenten en het personaliseren van applicaties. We helpen de klant ook bij het kiezen van de juiste oplossing dankzij end-to-end EDI-mogelijkheden om de supplychain te voltooien en de interne processen en externe communicatie met partners te optimaliseren. De synergie tussen onze verschillende producten kan het opbouwen van relaties met partners versnellen. Met onze portalen voor self-onboarding en documenttests kunnen gebruikers o.a. statussen bijhouden en de voortgang van hun partners bij het voltooien van noodzakelijke taken controleren. Onze ervaring met multinationale projecten, zoals het 24-landenproject met METRO, leerde ons dat zelfs bij ontbrekende documentatie, een goede taskforce de processen kan aanpakken en beheren om de migratie af te werken en een langdurige klant-partnerrelatie te creëren. 

Er zijn veel tools die een soepele EDI-migratie kunnen vergemakkelijken, maar een EDI-migratie wordt niet alleen duidelijk gestuurd door sterke EDI-oplossingen en samenwerkingsomgevingen. Ook deskundige projectteams, ondersteuningsteams, een meertalige helpdesk en doorlopend projectmanagement zijn cruciaal voor een waardevolle kennisoverdracht tussen teams en implementatie. Vanaf de eerste analyse en implementatie, kick-off meetings, Hypercare en follow-up willen we een waardevolle langetermijnspartner zijn, en niet slechts een leverancier van oplossingen. 

Wenst u meer informatie? Heeft u raad nodig bij het kiezen van een product?

Omschrijf uw behoeften en we bieden u een oplossing op maat.