Een gepersonaliseerde aanpak ontwikkelen: IT-trends in de bankwereld voor 2023

2023 wordt opnieuw een jaar waarin het bankwezen meer zal investeren in moderne technologie. De pandemie bevestigde dat het broodnodig is om meer bankdomeinen en -processen te digitaliseren, terwijl de huidige periode van normalisatie bevorderlijk is voor de implementatie van transformatieplannen op lange termijn.

Een rapport van Celent wijst uit dat banken van plan zijn om de investeringsbudgetten voor IT gemiddeld op te trekken van 4,9% in 2022 naar 5,5% in 2023. Bij die investeringen richt men zich duidelijk en consistent op de transformatie van klantenservicekanalen op afstand en in het bijzonder het bouwen of upgraden van platforms voor online bankieren.

Met de ontwikkeling van online kanalen trachten de banken hun marktaandeel te verhogen en sterker te staan in de concurrentiestrijd met de fintechs en neobanken, wat leidt tot meer klanten, sterkere relaties en productisatie alsook een hogere winst.

Het gebruik van nieuwe technologieën is ook een antwoord op de nood aan meer procesautomatisatie in de backoffice en kostenoptimalisatie. Bovenop de tastbare financiële voordelen leidt automatisering in de eerste plaats tot een snellere procesuitvoering, wat zich dan weer vertaalt in een betere UX en zo de NPS-statistieken verbetert.

Het laatste maar weliswaar belangrijkste domein is meer veiligheid en veerkracht creëren tegen verschillende types bedreigingen die het gevolg zijn van het toegenomen digitaal verkeer.

Volgens een rapport van Gartner focussen IT-ingenieurs bij het behalen van hun doelstellingen voornamelijk op de integratie van individuele oplossingen in uitgebreide open ecosystemen die bestaan uit onderling verbonden elementen. Het komt erop aan om een synergie te vinden tussen de samengestelde domeintoepassingen en het gebruik van diensten en verwerkte data te optimaliseren. Hiervoor moet je niet enkel datastructuren in het leven roepen en communicatienormen invoeren, maar ook een sterke basis leggen voor het platform dat het kloppend hart vormt van de gedistribueerde omgeving.

In dit domein tekenen we een duidelijke voortzetting op van een trend: microdiensten en micro-frontendarchitectuur gebruiken om zo 'samenstelbare' toepassingen te creëren die steeds kunnen worden uitgebreid of geconfigureerd. Met deze technologie kan elk afzonderlijk onderdeel een apart beheerd project vormen dat instaat voor zijn eigen beperkte domein. Het resultaat? Kleinere, beter beheersbare teams om zo je klanten efficiënter eindwaarde leveren.

Op het vlak van communicatie tussen microdiensten kiezen banken steeds vaker voor REST API's en spitsen ze zich toe op het bouwen van transparante, open en volledig beheerde interfaces op basis van de standaard OPEN API 3.0.

Het fundament van zo gebouwde toepassingen maakt het mogelijk om andere technologieën te implementeren en de KPI's in zakelijke domeinen te laten doorgroeien.

De eerste en opvallendste trend is het gedurfder gebruik van cloudcomputing en de toegenomen overdracht naar cloudomgevingen. Zo kan je het middelengebruik optimaliseren en individuele diensten eenvoudiger opschalen. Gartner geeft aan dat tegen 2025 95% van de nieuwe IT-initiatieven zullen gebouwd zijn op basis van cloud-native platformen en het delen van verbonden diensten.

Een ander domein waarin banken investeren, is de optimalisatie van klantgegevens. Door data te standaardiseren en datastructuren op touw te zetten ligt de weg vrij richting het gebruik van machinelearning en artificiële intelligentie, allebei zeer actuele technologieën.

Banken willen data gebruiken om meer te leren over het gedrag van hun klanten en om trends te distilleren zodat ze daarop kunnen inspelen. Op die manier kunnen ze een gepersonaliseerde benadering uitwerken, maar ook afwijkingen detecteren en operationele risico's inperken. Naast simpele aanbevelingen leidt het gebruik van sterk geavanceerde data-analysetechnieken ook tot efficiëntere besluitvorming en vaak een volledige automatisatie van de processen. Bankiers kijken hiervoor naar RPA-technologieën (procesautomatisering via robotica), die in combinatie met ML- of AI-algoritmes de operationele efficiëntie van banken naar ongekende hoogtes kunnen stuwen.