Modules

Procesbeheer

Deze module ondersteunt procesconfiguratie voor elke zakelijke omgeving. De intuïtieve grafische editor werd ontworpen en ontwikkeld voor zakelijke gebruikers en het gebruik ervan vereist geen deskundige IT-kennis. Een korte training, die wordt aangeboden tijdens de implementatie, volstaat om de tool te gebruiken.

De grafische proces-editor ondersteunt onder andere:

 • Het toewijzen van specifieke taken aan gebruikers/procesrollen
 • Het bepalen van time-outs voor menselijke taken of processen (maximale tijd voor het uitvoeren van een bepaalde taak)
 • Het genereren van informatie en waarschuwingen voor gebruikers bij het overschrijden van de toegestane tijd voor een taak
 • Het registreren van alle activiteiten tijdens het proces (wie, wanneer en wat er veranderd is tijdens het proces)
 • Het valideren van de correctheid van het proces

 

Formulierbeheer

Een van de belangrijkste elementen van Comarch Loan Origination is de mogelijkheid om de door de gebruiker in te vullen formulieren te definiëren en te beheren. De module vormt een aanvulling op de functionaliteit voor procesbeheer, aangezien de formulieren tijdens verschillende stadia van het kredietproces door eindgebruikers worden ingevuld.

Enkele gebieden die onder de scherm-/formuliermodule vallen:

 • Het opstellen van vragen en antwoorden (veldtypes en context)
 • Het toewijzen van standaardwaarden aan antwoorden
 • Het toevoegen van beschrijvende informatie bij elke vraag (vraagtips)
 • Het configureren van checklists (documenten die aan de klant worden gevraagd)
 • Het beheren van de grafische vormgeving

Sjabloonbeheer

De module omvat functies zoals:

 • Het configureren van nieuwe sjablonen en het wijzigen van bestaande sjablonen
 • Het uitvoeren van testen (mogelijkheid om gaten op te vullen en de afdrukken te testen zonder hiervoor een afzonderlijk proces te starten)
 • Het toevoegen van bedrijfsregels (bijv. extra clausules voor de geselecteerde producten, alinea’s worden op passende wijze opgesomd)
 • Het genereren van afdrukken met bladwijzers die aangebracht zijn in MS Word- of PDF-indeling
 • Meerdere exemplaren van de documentatie van huidige of gearchiveerde processen

Documentbeheer

De module bevat gedefinieerde algoritmen om een lijst met documenten te genereren (document checklist), die door de klant moet worden verstrekt. De lijst hangt af van bankspecifieke parameters, bijvoorbeeld product type, gevraagd bedrag, soort inkomen.

Voor elke positie op de checklist kan de module gedigitaliseerde documenten (als elektronisch bestanden) hechten en koppelen aan een klant of een applicatie. Alle bijgevoegde documenten zijn in het archief opgeslagen en zijn beschikbaar voor het zoeken en bekijken door gemachtigde gebruikers.

Integratiebeheer

De module omvat functies die de integratie van Comarch Loan Origination met andere interne of externe systemen bijzonder eenvoudig maken. De module ondersteunt de configuratie van diensten die vanuit de verschillende stadia van het kredietproces kunnen worden opgeroepen. De configuratie is zeer intuïtief en vindt plaats via een grafische interface die niet-technische gebruikers de mogelijkheid biedt om taken uit te voeren die anders door programmeurs zouden moeten worden uitgevoerd. 

Wenst u meer informatie? Heeft u raad nodig bij het kiezen van een product?

Omschrijf uw behoeften en we bieden u een oplossing op maat.

Scoretoekenning

Het belangrijkste doel van deze module is de ondersteuning van bankanalisten bij het ontwerpen en implementeren van optimale strategieën voor de beoordeling van lening-aanvragen en kredietrisico’s met betrekking tot een kredietbeslissing en, meer algemeen, de gehele schuldportefeuille. Het gebruik van de scoremodule bij een kredietaanvraagproces resulteert in een lager kredietrisico en verbetert zodoende de kwaliteit van de gehele schuldportefeuille.

De functies van de scoremodule omvatten:

 • Beheer van inkomende gegevensbronnen
 • Definitie van de omvang van inkomende gegevens
 • Definitie en beheer van berekende waarden, scorekaarten, scorealgoritmes en besluitvormingsregels
 • Proefdraaien van scoredefinities
 • Ondersteuning van batchverwerking

Onderpand 

Met de onderpandmodule wordt het onderpand voor kredieten beheerd. Dit omvat in het bijzonder de definitie van onderpand, de registratie van onderpand in het kredietproces inclusief activa, juridische vorm en waardering, alsmede registratie van onderpand in het transactiesysteem van de bank.

Gebruikersbeheer

Deze module ondersteunt het beheer van toegangsrechten van gebruikers tot het systeem en heeft betrekking op gebieden zoals: 

 • Configuratie van gebruikersaccounts
 • Systeemverificatie en autorisatie van gebruikers
 • Beheer van het veiligheidsbeleid
 • Meldingen van veiligheidsschendingen
 • Beheer van afwezigheid van gebruikers

CLO front-end

De CLO front-end biedt functionaliteit voor de eindgebruikers van het systeem. Het omvat acties die de gebruikers uitvoeren in het kader van bedrijfsprocessen en taken die hiermee verband houden. De front-end module is een element waarvan de grafische look-and-feel meestal aangepast wordt aan de bedrijfsidentiteit van de bank en/of de UX/UI-eisen

De CLO front-end omvat onder meer:

 • Postvak IN (taak postbus)
 • Gedetailleerde taakgeschiedenis informatie
 • Toegang tot toegewijde interfaces (document checklist, kennisbasis, enz.)
 • Interne communicator / meldingen
 • Beheerspanelen

CLO business configuratie

Dit deel van CLO bevat functies die het beheer van het gehele systeem en veel van zijn individuele elementen vergemakkelijken. Dit zijn voornamelijk universele componenten die door meerdere systeemmodules worden gebruikt. De belangrijkste zijn:
• Beheer van systeemparameters (woordenboeken, matrices)
• Productbeleid management (productversie en product lifetime management)
• Bedrijfsregels (validaties, algoritmes)
• Configuratie van multi-taal ondersteuning