Modules

Beheer verkoopnetwerk

Deze oplossing biedt een registratiewizard voor data m.b.t. het verkoopnetwerk en de mogelijkheid om alle data over het verkoopnetwerk en haar structuur te importeren. Een geavanceerde levenscyclus voor elke afdeling van het verkoopnetwerk is vlot definieerbaar. Het systeem biedt een 360° overzicht van de verkopers – alle data over verkoopeenheden, contracten, positie in de structuur, opleiding en machtigingen zijn zichtbaar in één oogopslag. Bovendien is het mogelijk een multidimensionale verkoopnetwerkstructuur te creëren en verschillende soorten relaties tussen de afdelingen te definiëren. Met deze oplossing kunnen verschillende types overeenkomsten ook gedefinieerd worden met een template van parameters en productmachtigingen, alsook verkoopdoelstellingen die dienen voor het berekenen van commissies. Het uitwisselen van data met regulatoren wordt ondersteund.

Berekeningen


Het systeem laat toe berekeningsregels voor commissies, bonussen, overheersende provisies, incentivepunten, verkoopdoelstellingen te definiëren op basis van de data die in het systeem verzameld worden en parameters van eenheden uit het verkoopnetwerk. Het creëren van algoritmes en regels verloopt via een intuïtieve wizard. De gebruiker kan ook verschillende soorten van algoritmen, berekeningsregels en parameters voor commissieberekeningen definiëren. Bovendien is het mogelijk om aparte berekeningen te configureren voor bepaalde units van een verkoopnetwerk. De oplossing houdt ook een mechanisme voor automatische correctie van commissieberekeningen in.

 

 

Afwikkelingen

 

De oplossing laat toe om het afwikkeling & facturatie proces te configureren voor het geheel - of een deel van - het verkoopnetwerk. Het is mogelijk afwikkelingsdocumenten te genereren op basis van templates. De gebruiker kan ook de automatische berekening van voorschotten en aftrekkingen definiëren. Daarnaast zorgt een functionaliteit om klachten te beheren ervoor dat verkopers geschillen kunnen afhandelen.

Rapportering


De gebruiker kan via deze tool rapporttemplates definiëren of uploaden. Het systeem biedt ook een mechanisme voor automatische en periodieke rapportgeneratie (e-mail notificaties). Naast templaterapportering, is het ook mogelijk om ad hoc rapporten af te printen en te bewaren. Er zijn ook dynamische rapporten aanwezig in het verkoopportaal: tabellen, snelheidsmeters, staafdiagrammen.

businessman with laptop

Register Verkoopdata


De gebruiker heeft de mogelijkheid om alle vergaarde data over klanten, verkochte producten, gerelateerde gebeurtenissen, enz. in te kijken. Deze oplossing biedt een gedetailleerde inkijk op het product met haar attributen, geschiedenis van gebeurtenissen en een lijst met betrokken dienstverleners. Er zijn contextuele links tussen productdetails en gerelateerde gebeurtenissen/ verkoper/ commissiedetails beschikbaar. Massaal omschakelen van productportfolio is ook mogelijk.

 

Documentregister


De oplossing laat toe om data in te kijken en te registreren voor documenten met betrekking tot bepaalde verkoopeenheden. Het biedt de mogelijkheid om categorieën, types en attributen van documenten die verzameld kunnen worden in het systeem te definiëren. De gebruiker heeft ook de mogelijkheid om automatisch documenten te genereren op basis van geconfigureerde templates, het definiëren van documentenpakketten met een vooraf gedefinieerde reeks documenten, alsook het batchgewijs afdrukken van documenten en documentenpakketten.

 

Opleidingsregister


Het is mogelijk om data over georganiseerde opleidingen te registreren in het systeem. De gebruiker kan trainees en trainers toevoegen via de wizard of data importeren van een bestand. De functionaliteit zorgt voor het registreren van data over het tijdstip, de locatie, type, onderwerp, examen, deelnemers, … van de opleiding, alsook de resultaten van individuele deelnemers. Ook genereren van trainingsdocumenten voor deelnemers op basis van templates is voorzien.

Portaal verkoopteam


Verkopers hebben een actueel overzicht van hun verkoopprestaties, doelen, commissies, incentivepunten en andere definieerbare verkoopindicatoren. Het portaal biedt verschillende dynamische grafieken, grafische presentaties van het verkoopresultaat en berekende waarden naargelang de individuele noden van de klant. Bovendien kunnen verkopers ook hun incentive en compensatie afwikkelingsdocumenten opvragen en klachten over hun commissies indienen.

 

Wenst u meer informatie? Heeft u raad nodig bij het kiezen van een product?

Omschrijf uw behoeften en we bieden u een oplossing op maat.