Verkoopteam

Deze totaaloplossing biedt verzekeringsmedewerkers slimme tools voor een efficiënt verkoopproces, een eenvoudig onderhoud van de portefeuille, de controle van de prestaties en een plek om de bedrijfsexpertise te delen... En dat alles in één portaal. De oplossing kan worden gebruikt door agenten, makelaars, managers, tussenpersonen, telefonisten en andere back-officemedewerkers ter ondersteuning van de interne processen.

Presales en nieuwe klanten


Tools en functionaliteiten specifiek ontworpen voor een efficiënte klantenwerving, advies, polisaanbiedingen en verkoop:

 • Behoefteanalyse 
 • Snelle verzekeringsoffertes, eenvoudig om te zetten in prijsopgaves 
 • Aanbiedingen afgestemd op de behoeften van de klant
 • Uitgifte van polissen
 • Ondersteuning voor elektronische betalingen.

Polisondersteuning en monitoring


Mechanismes gericht op de doorlopende herziening, onderhoud en ondersteuning van de polisportefeuille:

 • Universele zoekbalk, vergelijkbaar met google
 • Volledig overzicht van polissen
 • Wijziging, beëindiging en verlenging van polissen
 • Gerelateerde documenten en bijlagen
 • Waarschuwing bij onbetaalde polissen en naderende vervaltermijnen

Klanten en communicatie


Registratie van prospecten en klanten in het portaal met een snelle toegang tot alle gegevens voor een flexibele service en vlotte communicatie:

 • Universele zoekbalk, vergelijkbaar met google 
 • Volledig overzicht van klanten
 • Wijzigingsverzoeken voor persoonsgegevens en goedkeuringen
 • Labelen van klanten en prospecten
 • Gerelateerde documenten en bijlagen
 • Overzicht van polissen, aanbiedingen, behoefteanalyses en aanbevolen producten.

Basisfuncties claims


Essentiële functionaliteiten voor claims wanneer klanten assistentie vragen van een agent:

 • Schadeaangifte 
 • Controle van de status van de claim
 • Voorbeeldweergave van informatie over de claim.

Taakbeheer


Set van snelle functionaliteiten voor werkplanning, inclusief het inplannen van taken en de mogelijkheid om extern toegewezen taken op te halen:

 • Inbox voor gebruiker 
 • Workflow (mogelijke koppeling met BPM)
 • Zelfplanning, inclusief taken en herinneringen
 • Registratie van de taken door de de supervisor
 • Bulkregistratie van externe taken (bv. massacampagnes via API).

 

 

Monitoring van de bedrijfsprestaties


Vooraf opgemaakte rapporten over diverse aspecten van de bedrijfsprestaties voor zelfcontrole en -analyse:

 • Verkoopprestaties en verkoopvoorbereiding: behoeftenanalyse, offertes, aanbiedingen, voorstellen, polissen 
 • Geboekte premies voor een bepaalde berekeningsperiode
 • Voortgang van het verkoopplan van de agenten 
 • Berekende provisies en verrekeningen
 • Gamificatie: ranking en prestaties.

Kennisdatabase


Module voor interne redacteurs en verkoopmedewerkers, gebaseerd op het populaire CMS, voor het delen van bedrijfskennis:

 • Contentmanagement
 • Contentverkenning 
 • Publicatie van kennis (bv. nieuws, artikelen, documenten, GTC).

Administratie


De applicatie wordt specifiek toegewezen aan de beheerder van het bedrijf voor het beheer van:

 • De productdefinitie
 • Woordenboeken
 • De organisatiestructuur
 • De rechten en rollen
 • Vertalingen.

Alle specifieke toepassingen voor verkoopmedewerkers, klanten en bedrijfsmanagers zijn gebaseerd op één gemeenschappelijke motor die de bedrijfslogica voorziet. Die motor zorgt voor een soepele workflow van taken en activiteiten, een efficiënt beheer van de definities van verzekeringsproducten en een gemakkelijke toegang tot de gegevens en polissen van klanten. 

Wenst u meer informatie? Heeft u raad nodig bij het kiezen van een product?

Omschrijf uw behoeften en we bieden u een oplossing op maat.